Kategorie

Vinařství

Půda a klima v Rakousku

 

Půdní a klimatické podmínky

Každý rok se na světě vyrábí asi 280 milionů hektolitrů vína, takže Rakousko má podíl z tohoto čísla nejvýše jedno procento. Ale tato malá vinařská země ukazuje světu svoji cestu k výrobě vysoce kvalitních vín. Čtyři faktory zde mají zásadní význam: půda, klima, kvalitní odrůdy vinné révy - a nakonec člověk, který víno vyrábí a stará se o celkovou harmonii mezi půdou, mikroklimatickými podmínkami a právem výběru odrůd.

Půdy

Půda velmi ovlivňuje víno a to v jeho charakteru a kvalitě. Známe dva extrémy: vzdušné, lehké půdy a těžké, nepropustné půdy.
Písčité, lehké půdy jako sprašové, se zahřívají velmi rychle a můžou produkovat, pokud mají dostatek vody, velmi kvalitní víno. Těžké a jílovité půdy mají dobrou vaznost a proto mají tendenci zůstat vlhké. Těžší půdy mají obvykle vyšší výnosy, ale poskytují také vínu silný a mocný extrakt. V kontrastu s tím přinášejí písčité, lehké půdy nezbytné předpoklady pro štíhlá, ale elegantní, ovocitá vína. Ve vinicích Rakouska jsou různé půdní druhy. V oblasti Weinviertel dominují spraše, zrovna tak jako v údolí Dunaje. V oblasti Kremstal,Wachau a Langenlois převládá původní staré žulové podloží. V oblasti Thernenregionu zase vápencové půdy. Vysoce variabilní typy půdy jsou v Burgenlandu, paleta sahá od břidlice (Leithagebirge) přes hlinité půdní typy, slín, spraš až na čistý písek. Hnědozem a sopečné půdy se nacházejí především ve Štýrsku.

Klima

Zdejší vinařské oblasti se nacházejí v celkem mírném klimatickém pásmu bez velkých extrémů, mezi 47. a 48. stupněm severní zeměpisné šířky, což je srovnatelné například s francouzskými vinařskými oblastmi Burgundska. (Pro orientaci, Baden, který leží na jih od Vídně, se nachází téměř přesně na 48.rovnoběžce). Vegetační období vinné révy v Rakousku začíná klíčením na jaře až po podzimní opadávání listí, takže na řadě míst trvá až 200 dnů. Teplá, slunečná léta a dlouhé, mírné podzimní dny a chladné noci jsou typické pro většinu rakouských vinařských oblastí. Roční srážky na východě země jsou někdy jen 400 mm, zato ve vinařských oblastech Štýrska bývají až 800mm i více. Vliv na klima ve vinařských oblastech kolem Dunaje má řeka jako tepelný reflektor a teplotní stabilizátor a stejně tak velké Neziderské jezero, kde dozrává v pozdním podzimu na břehu nejvíce bobulí vhodných k výrobě vína v kategorii Trockenbeerenauslese (výběr z bobulí s ušlechtilou plísní Botrytis cinerea). Ke všemu velmi pozitivně přispívá teplý vzduch proudící z maďarské Panonské nížiny. Bez významu není také nadmořská výška, obvykle se vinice pohybují kolem výšky 200 metrů nad mořem. V Dolním Rakousku vinaři pěstují víno až po výšku 400 metrů nad mořem a nejvýše v celém Rakousku rostou vína ve štýrském Sausalu (Kitzeck, St.Andrä s vinicemi od 540 do 560 m nad mořem).
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně