Kategorie

Vinařství

Vinařství v číslech


Rakouské vinice se prostírají na zhruba 51.000 hektarech půdy a nachází se většinou ve východní a jihovýchodní části země. Z této celkové plochy spadá celých 70% ve prospěch bílého vína, které se pěstuje ve 22 schválených odrůdách a podíl červeného vína ve 13 schválených odrůdách zabírá zbylých 30%. Odrůdy vinné révy. Rakousko jako vinařská země je rozdělena do čtyř vinařských oblastí: Dolní Rakousko (Niederösterreich ), Burgenland, Vídeň (Wien) a Štýrsko (Steierland). Tyto čtyři velké regiony se dále dělí na jednotlivé podoblasti Vinařské oblasti Rakouska . Několik malých vinic je také roztroušeno v horských zemích Rakouska (např.Tyrolsko), ale jejich podíl na ploše využívané k pěstování vína je však minimální. Průměrná roční sklizeň vína je 2,5 milionu hektolitrů a většina je spotřebována na domácím trhu. Vývoz domácího vína však v posledních letech velmi výrazně roste. V Rakousku provozuje vinařství asi 20.000 malých a středních podnikatelů, mnoho z nich zajišťuje svoji existenci úspěšným prodejem přímo ze svého sklepa ke konzumentovi. Více než polovina celkové plochy vinic se vztahuje k pěstitelům s větší obdělávanou plochou než je 5 ha, tyto firmy jsou také celkem silné v exportu. Nicméně v Rakousku existují i velké společnosti, které pěstují víno na plochách větších než 200 ha, které jsou velice konkurence schopné v mezinárodním měřítku. Rakousko je zemí velkých kvalit, přičemž asi dvě třetiny jsou vína jakostní - a některé z nich právem náležejí k nejlepším na světě, ať už jsou to vína bílá, červená a zejména sladká.
Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně