Kategorie

Vinařství

Rakouské víno.cz

 

Obchodní podmínky e-shopu Rakouské víno.cz

 

I. Základní ustanovení
Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen kupující) a provozovatelem internetového obchodu Rakouské víno.cz (dále jen prodávající). Provozovatelem internetového obchodu Rakouské víno.cz je Lubomír Dušek, Vitorazská 456, 37806 Suchdol nad Lužnicí, IČ: 60657120, DIČ: CZ6502081113, registrovaný u ŽÚ Třeboň, č.j.: ŽÚ/681/2010/Bro/3.                Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou požadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno fyzické osoby nebo jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).
Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem, SMS zprávou nebo telefonicky na kontaktním čísle prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho pracovním čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 9:00 do 17:00. Pokud vaše objednávka k nám dorazí mimo pracovní čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím pracovním čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

III. Cena
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány s DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.
K ceně přičítáme částku za dopravu prostřednictvím přepravní služby PPL ve výši 180,- Kč s DPH. Při převzetí zboží v sídle společnosti je doprava a balné 0,- Kč. V případě odběru nad 6.000,- Kč s DPH je doprava a balné 0,- Kč.
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

IV. Možnosti platby
1. Dobírkou, při převzetí zboží od dopravce PPL.
2. Platba převodem na účet 2594090339/0800 Česká spořitelna
3. Hotově při převzetí v sídle společnosti

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na dokladu, který je posílán po ukončení a potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo objednávky, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet společnosti Rakouské víno.cz (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti ihned informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je dodán spolu se zbožím.

V. Způsoby doručení
1. Prostřednictvím zásilkové společnosti PPL. Standartní je dodávka do 24 hodin od převzetí zboží u naší firmy. Počítají se pracovní dny, nikoliv víkendy a svátky.
2. Osobní odběr - v určených hodinách (Po – Pá od 8.30 – 18.00h) nebo po předchozí telefonické dohodě je možno vyzvednout vybrané zboží v sídle společnosti v Suchdole nad Lužnicí, Vitorazská 456 i v jiném čase.

VI. Dodací lhůta, čas a místo doručení
Obvyklá dodací lhůta je do 3 dnů od objednávky resp. připsání platby na účet společnosti.
Běžné dodací časy zásilkových společností jsou 9.00 - 18.00 každý pracovní den. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby zásilkových společností.
V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 2 dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.
Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

 
VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Doporučujeme nás kontaktovat co nejdříve emailem nebo telefonicky V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.

Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, neý spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Při projevení vady v průběhu 6ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

1. přiměřeným snížením kupní ceny

2. náhradním dodáním zboží

3. odstoupením od smlouvy

 

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 606 162 350 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího: rakouskevino@rakouskevino.cz.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

1.                         Kontaktovat prodávajícího a emailem podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

2.                         Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu. Již otevřené a ochutnané láhve musí být opětovně pevně uzavřeny buď originálním uzávěrem nebo náhradním uzávěrem a musí obsahovat alespoň 75% původního obsahu láhve. Je nutné přiložit originální doklad o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).

3.                         Zboží nedoporučujeme zasílat na dobírku.

4.                         Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech

1.                         když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

2.                         když není schopen doručit zboží v daném termínu,

3.                         v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nebo nedodává,

4.                         když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

IX. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Rakouské víno.cz . Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Zákazník má právo požádat o výmaz z této databáze.
Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).

X. Záruka a reklamace
Po dodání neručí dodavatel za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Společnost Rakouské víno.cz se řídí příslušnými ustanoveními Nového občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.
V případě reklamace kontaktujte společnost Rakouské víno.cz v odkazu Kontaktní informace.

Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistit případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu (tzn. špatná těsnost jakékoliv zátky, zakalení atd.) kontaktuje co nejdříve prodávajícího telefonicky nebo emailem na výše uvedené kontakty. Jako reklamace budou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení alespoň 75% původního obsahu láhve. Ze strany dodavatele je víno skladováno v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a vyšší obrátkovostí je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

XI. Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a nechce novější, musí tuto skutečnost výrazně označit do poznámky u objednávky nebo emailem.XII. Adresa pro zasílání zboží a kontakty:

Rakouské víno.cz

Vitorazská 456, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

 

E-mail: rakouskevino@rakouskevino.cz

Tel.: +420 606 162 350

 

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.

Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží od PPL. Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo společnosti PPL.

Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a přepravní službou PPL s termínem na vyřízení do 30 dnů.

Zákazník se může o stavu reklamace informovat telefonicky a emailem.

O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky nebo emailem.

 

XIII. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Rakouské víno.cz a tato společnost si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 XII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

Ilustrační fotografie vín - vážení zákazníci i když se snažíme, všechny fotografie pravidelně aktualizovat - může se stát, že uvedená fotografie vína nebude 100% odpovídat vámi vybranému vínu. 

 

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně